Program 2017

10:00
VELKOMMEN – Lillestrøm før og nå
v/ Siri Berggreen (LillestrømBanken) og Anita Orlund (Kunnskapsbyen)


LEVENDE BYER ER ATTRAKTIVE BYER
v/ Ewa Westermark (Gehl Architects)


HVORDAN KAN LILLESTRØM UTNYTTE SINE GRØNTOMRÅDER?
v/ Anna Cecilie Holand og Pavel Sagen


UNIVERSITETSBYEN LILLESTRØM
v/ Curt Rice (HiOA)

11:30
LUNSJ

12:30
FREMTIDENS TRENDER OG SOSIALE ENDRINGER
v/ Stefan Hyttfors


BYUTVIKLING OG SAMFUNNSANSVAR
v/ Sverre Landmark (Aspelin Ramm)


FREMTIDENS BÆREKRAFTIGE BY
GOD OG GRØNN BY – HVILKE LØSNINGER SIKRER DEN GRØNNE BYEN
v/ Bente Haukland Næss (ASPLAN VIAK)

HVORDAN MØTER LILLESTRØM BY DE GLOBALE UTFORDRINGENE MED LOKALE LØSNINGER?
v/ Ole Jacob Flæten (ordfører i Skedsmo kommune)

14:35
PAUSE

15:05
DEBATT – URBANISERINGENS UTFORDRINGER
Deltakere: Jan Tore Sanner, Ola Elvestuen, Sverre Landmark (Aspelin Ramm), Ole Jacob Flæten (Ordfører Skedsmo kommune), Marianne G. Hansen (Sørum kommune) og Ragnhild Bergheim (Lørenskog kommune)


HVORDAN SAMARBEIDER VI FOR Å FÅ IDEER TIL Å BLOMSTRE?
v/ Audun Hetland

16:30
MIDDAG

 

Foredragsholdere 2017

Stefan Hyttfors

Stefan Hyttfors

Futurist

TRENDER, FREMTID OG SOSIALE ENDRINGER

Markedet er globalt, åpent døgnet rundt og med oss i våre lommer. Evnen til å tilpasse seg er nøkkelen til å overleve. Ser du muligheter til å ta initiativ som endrer din bransje eller venter du på at andre skal drive utviklingen? Stefan Hyttfors snakker om sosiale atferdsendringer og gir oss vellykkede eksempler. Han blander ideer fra mange ulike disipliner og skaper en høyenergi-sesjon som gjør at du må stoppe opp og tenke. Stefan har bakgrunn som fotograf, journalist, PR-konsulent og entreprenør – og han er utnevnt til årets foredragsholder av det svenske folk for 2. gang!

Ewa Westermark

Ewa Westermark

GEHL Architects Partner, Director Architect SAR/MSA

LEVENDE BYER ER ATTRAKTIVE BYER

Ewa Westermark er en internasjonalt anerkjent arkitekt og partner i Gehl Arcitects og kommer for å snakke om hva vi kan lære av andre regioner som har lykkes med sin byutvikling. Hun fokuserer spesielt på utvikling av urbane byområder og offentlig rom. Ewa er en engasjert foredragsholder og har lang erfaring med å tilrettelegge workshops rundt om i verden.

Audun Hetland

Audun Hetland

Forfatter, eventyrer og forsker

HVORDAN SAMARBEIDER VI FOR Å FÅ IDÈER TIL Å BLOMSTRE?

For å lykkes med utviklingen av Lillestrømregionen må vi samarbeide og ha noen felles overgipende mål. Men hvordan får vi til det? Audun Hetland tar oss med inn i psykologien og forklarer hvorfor samarbeid fungerer eller ikke fungerer. Gjennom fascinerende historier, lun humor og mye selvironi illustrerer han sine faglige poenger. Dette er lærerik underholdning!


Anna Cecilie Holand og Pavel Sagen

Anna Cecilie Holand og Pavel Sagen

Masterstudenter / landskapsarkitekter

HVORDAN KAN LILLESTRØM UTNYTTE SINE GRØNTOMRÅDER?

Anna og Pavel er nyutdannede landskapsarkitekter som vant Statsbyggprisen 2016 for sin Masteroppgave om Kjeller Flyplass. Den samme oppgaven ble også nominert som en av de tre beste i «Masterpitch of the year» på Oslo Urban Arena 2016. På konferansen deler de sine erfaringer fra arbeidet i Lillestrøm og snakker om hvordan de mener Lillestrøm kan utnytte sitt potensiale når det gjelder helhetlig utvikling av grønnstruktur.

Sverre Landmark

Sverre Landmark

Markedsdirektør i Aspelin Ramm

BYUTVIKLING OG SAMFUNNSANSVAR

Aspelin Ramm er en av mange store eiendomsutviklere som velger å investere i Lillestrøm. De understreker at eiendomsutvikling er kapitalkrevende og at det er mye snakk om økonomiske verdier. Sverre Landmark kommer til Lillestrømkonferansen for å snakke om de andre verdiene.

Curt Rice

Curt Rice

Rektor HiOA

UNIVERSITETSBYEN LILLESTRØM

Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, utreder muligheten for å bygge nytt campus på Lillestrøm. Under konferansen deler han sine tanker om hvilke fordeler en etablering på Lillestrøm vil ha både for det framtidige universitetet, og for Lillestrømregionen.

Bente Haukland Næss

Bente Haukland Næss

Leder for miljø og samfunnsansvar i ASPLAN VIAK AS

GOD OG GRØNN BY – HVILKE LØSNINGER TRENGER VI FOR Å SIKRE DEN GRØNNE BYEN?

Bente Haukland Næss er leder for miljø og samfunnsansvar i ASPLAN VIAK AS. Hun er nestleder i OREEC-nettverket i Kunnskapsbyen sitt klyngestyre – og har et spesielt fokus på samfunnsansvar, klima, miljø og energiledelse.

Ole Jacob Flæten

Ole Jacob Flæten

Ordfører i Skedsmo kommune

HVORDAN MØTER LILLESTRØM BY DE GLOBALE KLIMAUTFORDRINGENE MED LOKALE LØSNINGER?

Ole Jacob Flæten har vært ordfører i Skedsmo siden 2011, og har mange tanker og meninger om hvordan fremtidens by skal møte de globale klimautfordringene. Stikkordet her er; hvordan tar vi et lokalt ansvar for globale utfordringer. I foredraget vil han peke på ting vi har gjort, og ambisjonen for å bli klimaby nr. 1.


DEBATT med tema: URBANISERINGENS UTFORDRINGER


Deltakere: 

Jan Tore Sanner, Kommunal og moderniseringsminister
Ola Elvestuen, Nestleder Venstre
Sverre Landmark, Markedsdirektør Aspelin Ramm
Marianne G. Hansen, Ordfører Sørum kommune
Ragnhild Bergheim, Ordfører Lørenskog kommune
Ole Jacob Flæten, Ordfører Skedsmo kommune

Nettverksmiddag


Her har du mulighet til å knytte kontakter, finne nye samarbeidspartnere og oppsummere dagens inntrykk.


Lillestrom_logo

kunnskapsbyen_logo

Romerikes-Blad

Skedsmo kommune


slm_logo

Novatuer design og kommunikasjon logo

Bori_logo

Norges varemesse logo


bdo_logo

linstow_logo3