Lillestrømkonferansen 2020
>  Inn i en ny tid

Torsdag 7. mai  >  hold av datoen!

Lillestrømregionen med sitt næringsliv er i rask vekst. Lillestrømkonferansen skal skape begeistring, og bygge identitet og synlighet for regionen. Dette er årets viktigste møteplass for deg som er opptatt av næringsliv, innovasjon og verdiskaping!

Du møter spennende gjester, lokale bedriftsledere og politikere – og får høre solskinnshistorier fra lokalt næringsliv. Ses vi 7. mai?

ÅRETS HOVEDTEMAER >

Fremtidens smarte byer
Hvordan scorer Lillestrøm?

Sirkulær økonomi / gjenbruk
Hvorfor er det god økonomi å velge grønt?

Full pakke – 2500,-

Deltakelse på konferansen og festaften. Etter en dag med inspirerende innhold byr vi på god mat, underholdning og mingling.

Dagpakke – 1500,-

Deltakelse på Lillestrømkonferansen 2020, årets viktigste møteplass for næringslivet i Lillestrømregionen.
.

GJESTER OG FOREDRAGSHOLDERE – flere kommer!

CHRISTIAN STRAND

er årets konferansier

Tin Phan

DET SPENNENDE SAMSPILLET

Tin Phan, v/Tin.uno & DEEP byr på spennende tanker om samspillet mellom byutvikling og bærekraftig næringsutvikling. Tin har jobbet tett på feltet kunnskapsintensive næringer, og for bl.a. ekspansjonen av startup-miljøet The Creators Community. Han har deltatt i ulike nasjonale byutviklingskonkurranser, i kommunale parallelloppdrag – og holder forelesninger på konferanser og universiteter.

Kari Eik

SAMMEN FOR SMARTE OG BÆREKRAFTIGE BYER
– HVA GJØR FN?

Kari Aina Eik er generalsekretær i Organization for International Economic Relations (OiER), og leder U4SSCs (United for Smart and Sustainable Cities) implementeringsprogram, som støtter byer og regioner over hele verden i å anvende FNs bærekraftmål.

Idar Kreutzer

BÆREKRAFTIG OMSTILLING

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Fra juni 2015 til oktober 2016 ledet han regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og han er medlem av klima- og miljøministerens klimaråd.

Synnøve Bjørke adm dir i ROAF

GJENVINNING I VERDENSKLASSE

Synnøve Bjørke er adm dir i ROAF – som eier og drifter Europas mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall. Hun snakker om hvordan de jobber med bærekraft og gjenvinning i verdensklasse – og gir eksempler på hvilke muligheter vi fortsatt har.

Trine Kopstad Berentsen

EN SOLSKINNSHISTORIE OM SAMARBEID

Trine Kopstad Berentsen er prosjektleder i Kunnskapsbyen og daglig leder av Solenergiklyngen. En nasjonal klynge som har samlet solenerginæringen i Norge med hovedmål om å utvikle og skape vekst ved å industrialisere bærekraftige solenergiløsninger i verdensklasse.

Pelle Sandstrak

MR. TOURETTE OG JEG

Pelle Sandstrak har vokst opp med Tourettes syndrom. Han er en svært populær foredragsholder som utfordrer våre antagelser om det «normale». Vær forberedt på masse energi og underholdning!

HOVEDARRANGØR

SAMARBEIDSPARTNERE

SLM logo
Smart Elektro logo
Scandic logo