Lillestrømkonferansen 2021
>  Inn i en ny tid

NB! NY DATO! > Torsdag 27. mai 2021

På grunn av koronasituasjonen er det besluttet å flytte Lillestrømkonferansen til 27. mai 2021.

Vi hadde planlagt et spennende 5 års jubileum og ønsket oss fullt hus. Det er per i dag ikke mulig med gjeldende smittevern, dersom 1-meters-regelen må overholdes ut året.

Vi har derfor besluttet å utsette konferansen til 27. mai 2021 og krysser fingrene for at vi da kan samles igjen.
Lillestrømkonferansen 2021 – Inn i en ny tid!

Innbetalt deltakeravgift tilbakeføres til opprinnelig betalingskonto.

Det vil fortsatt bli aktivitet 7. oktober i år, men i mindre formater

ØKONOMISK UTSYN ROMERIKE

LillestrømBanken, og andre Eika-banker i regionen vil arrangere Økonomisk utsyn Romerike 7. oktober kl 13–16 på Lillestrøm Kultursenter, for inviterte gjester.

Gode foredragsholdere ser på hvordan koronakrisen har påvirket økonomien og det lokale næringsliv. Oppdaterte tall fra Telemarksforskning om regionen presenteres.

STARTUP FESTIVALEN LILLESTRØM

Arrangeres i perioden 6.–8. oktober, med flere interessante kurs, konkurranser og arrangementer, for både oppstartsbedrifter, gründere og det etablerte næringslivet i regionen.

Følg med på startupfestivalen.no. Fullstendig program lanseres etter sommeren.

ÅRETS HOVEDTEMAER >

Fremtidens smarte byer
Hvordan scorer Lillestrøm?

Sirkulær økonomi / gjenbruk
Hvorfor er det god økonomi å velge grønt?

PROGRAM KOMMER

HOVEDARRANGØR

SAMARBEIDSPARTNERE

SLM logo
Smart Elektro logo
Scandic logo