Om Lillestrømkonferansen

Formål og målsetting
Regionen er i en rivende utvikling og står foran mange muligheter. Oslo og Akershus har vedtatt en regional areal- og transportplan med konsentrert byutvikling i regionbyer, knutepunkter og langs kollektivtraséer. Vi vet at regionen er dømt til vekst. Det store spørsmålet er: Hvordan kan vi få mest ut av denne veksten?

Målsetningen med konferansen er å skape begeistring, bygge identitet og synlighet omkring regionen vår.

Hvem er konferansen til for?
Lillestrømkonferansen er for alle som er engasjert i byutvikling, store og små bedrifter som allerede er etablert – eller som vurderer å etablere seg i vår region. Dagen fylles med spennende foredragsholdere! Dette vil du ikke gå glipp av.

Hvem står bak?
Romerike Sparebank og Kunnskapsbyen Lillestrøm har gått sammen om å gjennomføre en årlig konferanse for næringslivet. I 2021 hadde vi 5-årsjubileum, et år forsinket pga Covid-19. Sammen ser vi på hvordan verdiskaping, bærekraftig utvikling og samhandling blir viktige drivere for regionen fremover.

HOVEDARRANGØR

SAMARBEIDSPARTNERE

SLM logo