Om Lillestrømkonferansen

Formål og målsetting
Regionen er i en rivende utvikling og står foran mange muligheter. Oslo og Akershus har vedtatt en regional areal- og transportplan med konsentrert byutvikling i regionbyer, knutepunkter og langs kollektivtraséer. Vi vet at regionen er dømt til vekst. Det store spørsmålet er: Hvordan kan vi få mest ut av denne veksten?

Målsetningen med konferansen er å skape begeistring, bygge identitet og synlighet omkring regionen vår.

Hvem er konferansen til for?
Lillestrømkonferansen er for alle som er engasjert i byutvikling, store og små bedrifter som allerede er etablert – eller som vurderer å etablere seg i vår region. Dagen fylles med spennende foredragsholdere! Dette vil du ikke gå glipp av.

Hvem står bak?
Romerike Sparebank og Kunnskapsbyen Lillestrøm gikk sammen om å gjennomføre en årlig konferanse for næringslivet. I 2021 hadde vi 5-årsjubileum, et år forsinket pga Covid-19. Fra 2024 står Kunnskapsbyen Lillestrøm som hovedarrangør. Vi har fra starten av hatt mange gode og lokale samarbeidspartnere med på laget. Sammen ser vi på hvordan verdiskaping, bærekraftig utvikling og samhandling blir viktige drivere for regionen fremover.

kunnskapsbyen
Lillestrøm kommune logo
SLM logo