Om Lillestrømkonferansen

Formål og målsetting
Regionen er i en rivende utvikling og står foran mange muligheter. Oslo og Akershus vedtok nylig en regional areal- og transportplan med konsentrert byutvikling i regionbyer, knutepunkter og langs kollektivtraséer. Vi vet at regionen er dømt til vekst. Det store spørsmålet er: Hvordan kan vi få mest ut av denne veksten?

Målsetningen med konferansen er å skape begeistring, bygge identitet og synlighet omkring regionen vår.

Hvem er konferansen til for?
Lillestrømkonferansen er for alle som er engasjert i byutvikling, store og små bedrifter som allerede er etablert – eller som vurderer å etablere seg i vår region. Dagen fylles med spennende foredragsholdere! Dette vil du ikke gå glipp av.

Hvem står bak?
LillestrømBanken og Kunnskapsbyen Lillestrøm har gått sammen om å gjennomføre en årlig konferanse for næringslivet. Konferansen ble arrangert for fjerde gang 9. mai 2019. Sammen så vi på hvordan verdiskaping, bærekraftig utvikling og samhandling blir viktige drivere for regionen fremover.

 

HOVEDARRANGØR

SAMARBEIDSPARTNERE

SLM logo
Smart Elektro logo
Scandic logo