Foredragsholdere

Eirik Bergesen

Eirik Bergesen

«I skyggen av presidentvalget i USA – konsekvenser for Norge og Europa»

Eirik Bergesen er politisk kommentator, programleder og tidligere diplomat. Han er medprogramleder for Norske Tilstander på TV 2, og har vært ekspertkommentator på kanalen under de siste norske og amerikanske valgene. Han er tidligere diplomat og har jobbet ti år i UD. Eirik Bergesen er også aktuell med podcasten Det store bildet, sammen med Sofie Høgestøl.

 


John Hammersmark

John Hammersmark

«Det kan alltid bli verre»

John Hammersmark er kjent som Kapteinen i TV2-serien Kompani Lauritzen. Han har bakgrunn som oberstløytnant fra Forsvaret og har deltatt i skarpe operasjoner i Bosnia og i Afghanistan. Han har også vært Beredskapsdirektør i Norges Rederiforbund. Han har gjort seg mange refleksjoner om hvordan samarbeidet mellom individer skal fungere – også når man mislykkes.

 


Marianne Marthinsen

Marianne Marthinsen

«Nye økonomiske spilleregler»

Marianne Marthinsen er samfunnsøkonom og direktør for strategi, innsikt og analyse i Finans Norge. Hun har vært innvalgt i fire perioder (2005–2021) på Stortinget. Som spaltist i Klassekampen, Dagsavisen, E24 og Aftenposten har hun vært opptatt av sammenhengen mellom klimatrusselen og norsk økonomi. Martinsen har også bakgrunn som journalist i Romerikes Blad.

 


Valgerd Svarstad Haugland

Valgerd Svarstad Haugland

«Balansekunst mellom vekst og vern»

Valgerd Svarstad Haugland er statsforvalter i Oslo og Viken. Hun er utdannet lærer og har vært stortingsrepresentant for Akershus i 12 år og statsråd i to perioder; som barne- og familieminister og kultur- og kirkeminister. I Akershus er hun statens forlengede arm som skal sikre den lokale oppfølgingen innen blant annet landbruk, klima og miljøvern, helse og utdanning.

 


Eskil Grendahl Sivertsen

Eskil Grendahl Sivertsen

«Den russiske bjørnen sover ikke»

Eskil Grendahl Sivertsen er spesialrådgiver innen Cyber-Social Propaganda & Influence hos Forsvarets forskningsinstitutt. Han har spesialisert seg på kognitiv krigføring og påvirkningsoperasjoner som en del av sammensatte trusler, inkludert aktører, metoder, risikoer og motstandsdyktighet. Grendahl Sivertsen er en hyppig brukt foredragsholder, gjesteforeleser og kommentator i mediene.

 


Katrine Bergesen Klemp

Katrine Bergersen Klemp

Konferansier for Lillestrømkonferansen 2024

Katrine Bergersen Klemp er konferansier for Lillestrømkonferansen 2024. Hun er fjerde generasjon som er leder for Roma Mineralvannfabrikk, etter at den ble etablert i Lillestrøm i 1920. Hun har en Bachelor i Kultur og ledelse fra Handelshøyskolen BI.